Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 95 wyników:

Tabliczka informacyjna. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lista imienna I plutonu z grudnia 1916. lista  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pamiątkowy grób. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Odpis Świadectwa Dojrzałości. oświadczenie  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Odpis Świadectwa Dojrzałości. świadectwo dojrzałości  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Akt urodzenia Stefanii Pytlakowskiej. notka biograficzna  »
1905-10-13

Kazimierz Burzyński. fotografia  »
1920-00-00

Pomnik na grobie . fotografia  »
1920-00-00

Pomnik na grobie. fotografia  »
1920-00-00

Świadectwo Szkolne. fotografia  »
1921-06-28

Książeczka wojskowa. legitymacja  »
1926-00-00

Świadectwo Ślubu . notka biograficzna  »
1926-07-10

Akt urodzenia Kazimierza Burzyńskiego, s. Edwarda. notka biograficzna  »
1927-06-13

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1927-09-11

Zaświadczenie. fotografia  »
1927-09-15

Zaświadczenie . fotografia  »
1929-10-31

Książeczka PKO. legitymacja  »
1933-08-23

Książeczka wkładowa. legitymacja  »
1934-01-19

Pozwolenie. zezwolenie  »
1934-12-27

Dowód Osobisty. fotografia  »
1935-07-00

Dowód tożsamości pojazdu mechanicznego. legitymacja  »
1937-11-22 - 1937-09-22

Świadectwo szkolne z VI klasy. świadectwo szkolne  »
1938-12-22

Koncesja. fotografia  »
1939-06-19

Świadectwo Szkolne. świadectwo szkolne  »
1941-00-00

Protokół z rewizji. protokół  »
1941-06-20

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1943-02-13

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1943-02-13

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1943-02-13

Świadectwo Szkolne. świadectwo szkolne  »
1943-02-28

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości. legitymacja  »
1946-09-20

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego w Łomży. świadectwo szkolne  »
1947-01-28

Legitymacja tymczasowa. fotografia  »
1947-02-14

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego w Łomży. świadectwo szkolne  »
1947-06-27

Świadectwo Gimnazjum Ogólnokształcącego. świadectwo szkolne  »
1947-06-28

Świadectwo Gimnazjum Ogólnokształcącego. świadectwo szkolne  »
1948-01-30

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego. świadectwo szkolne  »
1948-01-31

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego. świadectwo szkolne  »
1948-06-26

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego. świadectwo szkolne  »
1948-06-26

Świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego. świadectwo szkolne  »
1948-06-26

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego. świadectwo szkolne  »
1949-01-27

Świadectwo Liceum Handlowego. świadectwo szkolne  »
1949-02-01

Świadectwo Państwowego Gimnazjum Przemysłu Drzewnego. świadectwo szkolne  »
1949-06-24

Świadectwo Liceum Handlowego. świadectwo szkolne  »
1949-06-25

Zaświadczenie wojskowe. legitymacja  »
1950-01-19

Świadectwo Państwowego Liceum Handlowego. świadectwo dojrzałości  »
1950-06-12

Świadectwo Państwowego Liceum Przemysłu Drzewnego. świadectwo szkolne  »
1950-06-21

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1950-07-28

Akt małżeństwa Kazimierza i Ireny Marii Burzyńskich. fotografia  »
1950-08-09

Poświadczenie obywatelstwa. notka biograficzna  »
1950-09-02

Świadectwo Liceum Przemysłu Drzewnego . świadectwo szkolne  »
1951-01-31

Świadectwo dojrzałości. świadectwo szkolne  »
1951-06-16

Nakaz pracy. rozkaz  »
1951-06-20

Zaświadczenie PCK. zaświadczenie  »
1951-08-15 - 1951-10-26

Świadectwo. świadectwo szkolne  »
1952-05-12

Świadectwo. świadectwo szkolne  »
1952-12-01

Świadectwo. świadectwo szkolne  »
1954-01-21

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1954-02-16 - 1954-02-20

Umowa o pracę. umowa o pracę  »
1954-11-06

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1956-08-23

Dyplom. dyplom  »
1957-10-23

Odpis dyplomu. dyplom  »
1957-10-23

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1960-05-14

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1960-05-31

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1960-06-13

Zaświadczenie . zaświadczenie  »
1961-02-23

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1961-05-20

Zaświadczenie. zaświadczenie  »
1961-07-03 - 1961-07-15

Akt nominacji. dyplom  »
1972-02-24 - 1973-02-24

Wymiar uposażenia. zaświadczenie  »
1973-02-28

Zaświadczenie o zarobkach . zaświadczenie  »
1975-01-01

Nagroda. podziękowanie  »
1976-11-00

"Lato OHP - 76". fotografia  »
1976-11-19

Akt zgonu Edwarda Burzyńskiego. fotografia  »
1977-10-03

Zaświadczenie o zarobkach. zaświadczenie  »
1978-07-24

Prawo Jazdy. źródło historyczne  »
1979-03-12

Zaświadczenie o wynagrodzeniu. zaświadczenie  »
1982-09-22

Gratulacje. dyplom  »
1985-00-00

Gratulacje z okazji 35 rocznicy małżeństwa. dyplom  »
1985-00-00

Życzenia na rocznicę ślubu. kartka pocztowa  »
1985-00-00

35 rocznica ślubu. dyplom  »
1985-00-00

Akt zgonu Stefanii Burzyńskiej. akt zgonu  »
1985-06-05

Gratulacje od Premiera Kanady. fotografia  »
1985-07-22

"Uczcijmy pamięć bohaterów z 1920 roku". artykuł  »
1990-04-24

Apostolskie Błogosławieństwo. dyplom  »
1990-08-28

Podanie - 2. list  »
1996-06-14

Odpowiedź na list. fotografia  »
1996-07-16

Akt Zgonu. akt zgonu  »
1997-06-20

Podanie - 1. list  »
1999-06-14 - 1996-06-14

Kazimierz Burzyński. fotografia  »
2005-00-00

Przyjaciel z Kazachstanu. fotografia  »
2005-07-09

Kazimierz Burzyński na emeryturze. fotografia  »
2007-12-00

Kazachstan. fotografia  »
2009-00-00

Uroczystość odnowienia pomnika. fotografia  »
2010-08-22

Uroczystość odnowienia pomnika. fotografia  »
2010-08-22

Tablica Pamiątkowa. fotografia  »
2012-10-00 - 1912-10-00

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.